دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-270 
دستور زبان ایلامی هخامنشی: بخش نخست: درآمد؛ آواشناسی؛ صرف اسم و فعل

صفحه 3-44

سلمان علی‌یاری بابلقانی


پیش‌فعل‌های ایرانی باستان

صفحه 45-75

وحیدرضا زینی جهرمی


از «توان داشتن» تا «توانستن»، بحثی در نحوۀ ایجاد فعل غیرشخصی «توان» در زبان فارسی میانه

صفحه 77-92

محمدحسن جلالیان چالشتری


ارغنده یا آرغده؟ (تصحیح واژه‌ای در شاهنامه)

صفحه 93-116

پژمان فیروزبخش


غزلی ملمع از ناصرالدین خطیب شفعوی به سه زبان عربی، فارسی و شیرازی

صفحه 117-127

علی‌اشرف صادقی


بررسی فرایندهای واجی گویش راجی

صفحه 129-155

محمود ملکی


بازنمایی نحوی مفعول مستقیم و غیرمستقیم در گویش دلواری

صفحه 157-173

شیرین پور ابراهیم، ارسلان گلفام


واژه‌های ویژة دریا و دریانوردی در گویش لنگه‌ای

صفحه 175-199

فرخ حاجیانی ، یاسر شریفی


فایل کلی مقالات این شماره