دوره و شماره: دوره 7، شماره 7، 1396، صفحه 3-292 
داده‌­های گویشی و ضرورت گردآوری آنها

صفحه 3-4

محمدتقی راشدمحصل


درآمدی بر زیبایی‌شناسی یشت‌ها

صفحه 5-26

عباس آذرانداز


واژه‌های پازند در فرهنگ اویم

صفحه 27-50

فرزانه گشتاسب


بررسی وام‌واژه‌ها در زبان ختنی

صفحه 51-74

مجید طامه


دعای «آفرین بزرگان» در بیتی از داستان سیاوخش

صفحه 75-80

ابوالفضل خطیبی


صفت الزامی در زبان‌های ایرانی

صفحه 81-98

مهشید میرفخرایی؛ فهیمه شکیبا


زمان آینده در گویش‌های ابیانه‌ای و طَره‌ای

صفحه 99-118

محمدمهدی اسماعیلی


نگاهی نو به جایگاه خوری در میان گویش‌های ایرانی

صفحه 119-144

اسفندیار طاهری


تبیین وجود واکة /ɔ / در گویش کتولی

صفحه 145-164

سیما عوض‌پور محمود بی‌جن‌خان


بررسی فرایند «تکرار» در مازندرانی

صفحه 165-182

علی ذبیحی


واژه‌های ویژة صید و صیّادی و انواع ماهیان در گویش بلوچی نواحی ساحلی مکران

صفحه 183-208

عبدالغفور جهاندیده


واژه‌های ویژة ماهی و ماهیگیری، مروارید و آبزیان در گویش بومیان جزیرة کیش

صفحه 209-234

فرخ حاجیانی


واژه‌های ویژۀ صید و صیّادی در گویش گیلکی انزلی

صفحه 235-244

محمدامین صراحی؛ زهرا غیوری


واژه‌های ویژۀ ماهی و ماهیگیری در گویش گیلکی رودسر

صفحه 245-254

مجتبی میرمیران


فرهنگ توصیفی دستور تاریخی

صفحه 255-266

یلدا شکوهی


تازه‌های نشر

صفحه 267-280


اخبار

صفحه 281-292


فایل کلی مقالات این شماره