دوره و شماره: دوره 10، شماره 10، شهریور 1398، صفحه 3-329 
بررسی فرایند تغییرپذیری فعل تمنایی در زند وندیداد

صفحه 3-18

زهرا محمدی؛ مهشید میرفخرایی


کارکردِ دستوری «از» از دیدگاه تاریخی

صفحه 19-34

یدالله منصوری


تهمینه یا تهمیمه؟ بررسی نسخه‌شناختی و ریشه‌شناختی

صفحه 35-42

ابوالفضل خطیبی


ریشه‌شناسی نام نهاوند

صفحه 43-64

سهم‌الدین خزایی


معرفی سه نسخۀخطی روایات داراب هرمزدیار و بررسی خویشاوندی آنها

صفحه 65-86

یلدا شکوهی؛ ژاله آموزگار


بررسی ترکیبات حاصل از مادّۀ مضارع در قافیه‌‌های شعر فارسی (مطالعۀ موردی: اشعار نظامی گنجوی)

صفحه 87-116

جهاندوست سبزعلیپور؛ حسین اسکندری ورزلی


مطابقه در گویش بهبهانی

صفحه 117-146

محمد دبیرمقدم؛ شهرام گرامی


ساخت کُنایی گسستۀ ساخت‌واژی در زبان مراغی

صفحه 147-166

حسن حاجی‌شعبانیان؛ محمدمهدی اسماعیلی


بررسی تاریخی ویژگی‌های آوایی شمال‌غربی در گویش کُردی سُنقُرکُلیایی

صفحه 167-192

سلمان خنجری


ساخت واژواجی گونۀ رمزی زرگری فارسی‌زبانان تهران قدیم: رویکرد زایشی

صفحه 193-218

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ لیلا رحمتی‌نژاد


دربارۀ واژۀ maysjyāna در فرهنگ سکایی ختنی

صفحه 219-222

مجید طامه


گویش خوئینی

صفحه 223-232

محمد حسن‌دوست


اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه‌دوزی در آباده *

صفحه 233-242

محمدامین صراحی


واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان در گویش بخش مرکزی میناب

صفحه 243-252

علی‌اصغر رستمی ابوسعیدی؛ سهراب سعیدی


کتیبه‌های هیروگلیف اورارتویی از ایران

صفحه 253-274

سهیل دلشاد


فرهنگ واژگان تبری

صفحه 275-292

علی تقوی


دریغا ابوالقاسمی!

صفحه 293-296

محمدتقی راشدمحصل


ماریا آیوازیان

صفحه 297-302

مریم رضایی


تازه‌های نشر

صفحه 303-324


اخبار

صفحه 325-329


فایل کلی مقالات این شماره