دوره و شماره: دوره 11، شماره 11، خرداد 1399، صفحه 3-254 
کتیبه‌ای در سایه (کتیبۀ نویافتۀ هخامنشی موسوم به DNf)

صفحه 3-28

سهیل دلشاد؛ مجتبی دورودی


جمله‌های مرکّبِ همپایگی و جمله‌های مرکّب وابستگی در زبان ختنی

صفحه 29-46

مهشید میرفخرایی؛ ماندانا طائبی


بررسی ساختار جملۀ پایانیِ متن‌های کتاب نهم دینکرد

صفحه 47-60

پورچیستا گشتاسبی اردکانی


انگارۀ آفرینش گیاه از گاو یکتاآفریده در بندهشن و پیوند آن با ایزدبانو

صفحه 61-78

لیلا عسگری


معرفی دست‌نویس بخشی از ترجمۀ دیلمی قرآن کریم

صفحه 79-98

محسن صادقی؛ علی‌محمد پشت‌دار


بررسی ساخت فعل ماضی در گویش سه‌قلعه و مقایسۀ آن با فارسی میانه*

صفحه 99-126

عباس ریاحی


پیشوند فعلیِ bɪ- با معنایی واژگانی و کهن، در گویش کَهکَدانی*

صفحه 127-152

مهدی احمدی


گیلکی: زبانی در معرض خطر

صفحه 153-170

مریم‌سادات فیاضی


نظام مطابقه در زبان زازاکی

صفحه 171-186

عبدالرحمن صادقی؛ محمدمهدی اسماعیلی


بررسی حالت‌های دستوری در گونۀ زبانی براهوییِ رودبار جنوب

صفحه 187-202

فاطمه شیبانی فرد


واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به خوراکی‌ها در گویش دشستانی

صفحه 203-224

حکمت ملکزاده؛ میرجلال‌الدین کزازی


واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به کشاورزی در زبان ترکی آذری روستای اوجقاز

صفحه 225-242

لیلا نوری کشتکار


تازه‌های نشر

صفحه 243-250


اخبار

صفحه 251-254


فایل کلی مقالات این شماره