دوره و شماره: دوره 12، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 3-261 
ضرورت رعایت یک اصل بدیهی علم منطق در بررسی ناهیدیشت

صفحه 3-16

محسن میرزایی


صنعت پرسش و پاسخ در متن ختنی ــ بودایی سوترۀ سنگهاته و برخی دیگر از متون ایرانی

صفحه 17-34

مهشید میرفخرایی مجید پوراحمد


ترجمه و شیوه‌های ترجمه در تحریر خُتنی جیوَکه‌پوستکه

صفحه 35-60

مجید طامه


نوشته‌ای بر نگین از دورۀ ساسانی*

صفحه 61-72

سیروس نصراله‌زاده؛ آرش عابدینی عراقی


چهار پرسش از آذر فرنبغ سروش

صفحه 73-90

مریم رضایی


بررسی ویژگی‌های زبانی متن روایات داراب هرمزدیار

صفحه 91-112

یلدا شکوهی؛ ژاله آموزگار


پژوهشی واج‌شناختی و لغوی در یک بیت کهن طبری

صفحه 113-126

محمدعلی میرزایی


بررسی موردی از هم‌ترازی صیغگانی در گویش‌های مرکزی

صفحه 127-142

محمدمهدی اسماعیلی


ترتیب واژه و نظام مطابقه در گویش زَروانی

صفحه 143-184

شهرام گرامی


سِلِری و زبان سِلِری در شهرستان رامسر

صفحه 185-216

میثم نوائیان؛ علی ذبیحی


واژه‌ها و اصطلاحات کشاورزی در گویش حسن‌آباد جرقویۀ علیا

صفحه 217-226

زین‌العابدین صادقی؛ فرزانه گشتاسب


واژه‌ها و اصطلاحات کشاورزی در گویش بهبهانی

صفحه 227-240

سلمان باقرخانی


مهریشت: تحلیل زبان‌شناختی متن اوستایی

صفحه 241-256

سالار رضازاده


به یاد استادم، دکتر بدرالزمان قریب

صفحه 257-261

آرزو رسولی (طالقانی)


فایل کلی مقالات این شماره