بررسی فرایندهای واجی گویش راجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گردآوری گویش­ها و زبان­های محلی در ایران و نیز بررسی علمی آنها می­تواند خیلی از مشکلات واژگانی و دستوری زبان را حل کند و واژگان آنها در ساختن واژه­های نو مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق، به غنای زبان فارسی کمک کند. یکی از این نمونه­ها زبان افراد بومی شهر دلیجان است که راجی نامیده می­شود. گویش راجی یک گویش ایرانی است که روزگاری دراز در یک قلمرو گسترده مرکزیت داشته و امروزه نشانه­های آن در بخشی از مرکز ایران همچون دلیجان، محلات و نراق دیده می­شود. این مقاله، پس از ارائة فهرست همخوان­ها، واکه­ها و واکه­های مرکّب، به بررسی فرایندهای واجی این گویش می­پردازد. 

کلیدواژه‌ها