بررسی طبقه‌نماهای عددی در گونة دروی زبان تاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

طبقه­‌نمای عددی تکواژی نقشی است که در گروه اسمی دارای عدد به­کار می­رود. این مقاله به بررسی طبقه­نماهای عددی در گونة دروی زبان تاتی اختصاص دارد. دو گروه اصلی طبقه­نما در این گونه وجود دارد. طبقه­نماهای عددی گروه­بندی در گروه­های اسمی شمارپذیر بر اساس ویژگی­های معنایی اسم همچون انسان ­بودن، جان­دار بودن، شکل، ویژگی­های فیزیکی و... عموماً به صورت اختیاری در کنار اعداد به­ کار می­روند. طبقه­نماهای عددی کمّی در گروه­های اسمی شمارناپذیر به عنوان واحد شمارش برای قابل اندازه­گیری کردن این اسم­ها در کنار اعداد به صورت اجباری به­ کار می­روند و بسیار متنوع هستند. طبقه­نمای عددی گروه­بندی gəla در گونة دروی با تمام اسم­های شمارپذیر به­کار می­رود و جایگزین سایر طبقه­نماهای عددی در گروه­های اسمی شمارپذیر شده است.

کلیدواژه‌ها