واژه‌های ویژۀ صید و صیّادی در گویش گیلکی انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

داده‌های گویشی

کلیدواژه‌ها