واژه‌‏ها و اصطلاحات مربوط به درخت بنه، سقز و سقز‏کاری در هورامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

داده‌های گویشی

کلیدواژه‌ها