واژه‌های ویژۀ برنج و برنج‌کاری در گویش رودسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

داده‌های گویشی

کلیدواژه‌ها