قواعد واژه‌سازی در فارسی میانۀ زردشتی: وندهای اشتقاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

وندهای اشتقاقی از ابزارهای مهم واژه‏سازی در زبان فارسی میانۀ زردشتی (از این پس فارسی میانه) به‌شمار می‌روند. وندهای دورۀ میانه که اغلب صورت تحول‌یافتۀ وندهای دوران باستان هستند، گاهی بدون تغییر به دورۀ میانه رسیده‌اند و عملکرد آنها همان عملکرد دوران باستان است یا عملکرد جدیدی در دورۀ میانه پیدا کرده‌اند. در این مقاله کوشش شده است تا عملکرد وندهای اشتقاقی در ساخت واژه در فارسی میانه با ارائۀ شواهد مورد بررسی قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها