ایذه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش‌های لغوی

کلیدواژه‌ها