معرفی سه نسخۀخطی روایات داراب هرمزدیار و بررسی خویشاوندی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تا کنون دست‌نویس‌های بسیاری از روایات فارسی زردشتی به قلم محققان و ایران‌شناسان معرفی و بررسی شده ‌است. روایات داراب هرمزدیار به‌عنوان اثری مستقل، مجموعه‌‌ای کامل از روایات قدیم و جدید، دربارۀ آداب و رسوم دینی زردشتیان، داستان‌ها و افسانه‌ها و جز آنها را در بر دارد. از این متن نسخه‌های متعددی شناسایی شده است. در این جستار سه دست‌نویس روایات داراب هرمزدیار محفوظ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و کتابخانۀ ملی فرانسه معرفی شده‌ وخویشاوندی این سه نسخه براساس نسخه‌های موجود و پژوهش‌های پیشین بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها