گیلکی: زبانی در معرض خطر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در چند دهۀ اخیر، در معرض خطر بودن زبان‌ها تبدیل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش ‌روی زبان‌شناسان، جامعه‌شناسان و برنامه‌ریزان زبان شده است. در این فرایند، به دلایلی چند، گویشوران جوامع زبانی کوچک‌تر یا فرودست، کاربرد میراث زبانی اجدادشان را کنار گذاشته و شروع به استفاده از زبانی دیگر می‌کنند.  این مسئله زمانی پدیدار می‌شود که والدین در گفت‌وگوهای خود با فرزندانشان تنها از زبان دوم استفاده می‌کنند و به‌تدریج انتقال میان‌نسلی کاهش یافته و در نهایت متوقف می‌شود. درنتیجه، دیگر گویشوری نخواهد بود تا به این زبان به‌عنوان زبان مادری یا زبان اول خود سخن بگوید و به این ترتیب مرگ آن زبان رقم می‌‌خورد و خاموش می‌‌شود. در این صورت، ردپای آن زبان را تنها در صداهای ضبط‌شده یا متون مکتوب آن باید جست؛ و اگر زبانی فاقد هر گونه مستنداتی باشد به‌‌طور کامل از میان خواهد رفت. پژوهش حاضر با هدف معرفی مقیاس‌‌های ارزیابی سلامت یک زبان، بر آن است تا میزان حیات زبان گیلکی را تعیین کند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها