کتیبه‌ای در سایه (کتیبۀ نویافتۀ هخامنشی موسوم به DNf)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

قش ‌رستم ازجمله مکان‌‌هایی است که بخشی از مهم‌ترین یادمان‌‌های به‌جامانده از فرمانروایی‌های دوران باستان را در خود جای داده است. سهم هخامنشیان و آثار به‌جامانده از آنان علاوه‌بر بنای سنگی موسوم به کعبۀ زردشت، چهار آرامگاه سلطنتی است که تنها یکی از آنان یعنی آرامگاه داریوش اول کتیبه‌هایی به خط میخی دارد که بنابر تحلیل محتواییِ آنان از سوی پژوهشگران با نام‌های DNa، DNb، DNc، DNd و DNe شناخته می‌شوند. در تاریخ یکم آبان‌‌ماه سال 1397 کتیبه‌ای جدید از همین مجموعه بر سطح آرامگاه شناسایی شد و بنابر ترتیب شناسایی کتیبه‌‌های آرمگاه داریوش، آن را می‌‌توان DNf نامید. پژوهش حاضر علاوه‌بر اینکه به معرفی این کتیبه و چگونگی شناسایی آن می‌پردازد با ارائۀ تحلیل و ترجمه‌ از هر سه تحریر آن به رابطۀ بین کتیبه و نقش‌برجستۀ مرتبط با آن خواهد پرداخت. همچنین، در مقالۀ حاضر به جدیدترین پژوهش‌های مرتبط با محتوای این کتیبه اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها