واژه‌ها و اصطلاحات کشاورزی در گویش بهبهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

داده‌های گویشی

کلیدواژه‌ها