بررسی ویژگی‌های زبانی متن روایات داراب هرمزدیار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

روایات داراب هرمزدیار کامل‌ترین و جامع‌‌ترین مجموعۀ روایات فارسی در حوزۀ آداب و رسوم دینی زردشتیان و نیز روایات تاریخی، اسطوره‌ای یا افسانه‌ای است که به همت داراب هرمزدیار گردآوری و در 1049 یزدگردی (1093ق) تدوین شده‌است. برخی از این روایات فارسی مانند ارداویراف‌نامه، صد در نثر و صد در بندهش جداگانه منتشر شده‌است. تا کنون پژوهشی جامع در حوزۀ‌ زبانی، دستوری و واژگانیِ متن‌ فارسیِ روایات داراب هرمزدیار انجام نشده‌است. در مقالۀ حاضر کوشش شده‌است که برخی ویژگی‌های متن استخراج و همراه با شواهدی از متن ارائه شود. 

کلیدواژه‌ها