واژه‌ها و اصطلاحات دام‌پروری در گویش دهستان چهارگنبد کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

واژه‌ها و اصطلاحات دام‌پروری در گویش دهستان چهارگنبد کرمان 

کلیدواژه‌ها