کلیدواژه‌ها = داده‌های گویشی
واژه‌ها و اصطلاحات کشاورزی در گویش حسن‌آباد جرقویۀ علیا

دوره 12، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 217-226

زین‌العابدین صادقی؛ فرزانه گشتاسب


واژه‌ها و اصطلاحات کشاورزی در گویش بهبهانی

دوره 12، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 227-240

سلمان باقرخانی


واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به خوراکی‌ها در گویش دشستانی

دوره 11، شماره 11، خرداد 1399، صفحه 203-224

حکمت ملکزاده؛ میرجلال‌الدین کزازی


واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به کشاورزی در زبان ترکی آذری روستای اوجقاز

دوره 11، شماره 11، خرداد 1399، صفحه 225-242

لیلا نوری کشتکار


گویش خوئینی

دوره 10، شماره 10، شهریور 1398، صفحه 223-232

محمد حسن‌دوست


اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه‌دوزی در آباده *

دوره 10، شماره 10، شهریور 1398، صفحه 233-242

محمدامین صراحی


واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان در گویش بخش مرکزی میناب

دوره 10، شماره 10، شهریور 1398، صفحه 243-252

علی‌اصغر رستمی ابوسعیدی؛ سهراب سعیدی


عناصر چهارگانه و واژه‌های وابسته در فرهنگ مردم دوان

دوره 9، شماره 9، آذر 1397، صفحه 159-184

عبدالنبی سلامی (پور دوان)


واژه‏‌ها و اصطلاحات ویژة باغداری در گویش کوهمرة نودان، جروق و سرخی فارس

دوره 8، شماره 8، اسفند 1396، صفحه 193-206

عظیم جباره ناصرو


واژه‌های ویژۀ برنج و برنج‌کاری در گویش رودسر

دوره 8، شماره 8، اسفند 1396، صفحه 207-218

میترا فریدی


واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به نخل و خرما در گویش بلوچی مه‌گسی (مِهرستان)

دوره 8، شماره 8، اسفند 1396، صفحه 219-232

محمداکبر سپاهی


واژه‌‏ها و اصطلاحات مربوط به درخت بنه، سقز و سقز‏کاری در هورامی

دوره 8، شماره 8، اسفند 1396، صفحه 233-244

سید مهدی سجادی


واژه‌های ویژة صید و صیّادی و انواع ماهیان در گویش بلوچی نواحی ساحلی مکران

دوره 7، شماره 7، 1396، صفحه 183-208

عبدالغفور جهاندیده


واژه‌های ویژة ماهی و ماهیگیری، مروارید و آبزیان در گویش بومیان جزیرة کیش

دوره 7، شماره 7، 1396، صفحه 209-234

فرخ حاجیانی


واژه‌های ویژۀ صید و صیّادی در گویش گیلکی انزلی

دوره 7، شماره 7، 1396، صفحه 235-244

محمدامین صراحی؛ زهرا غیوری


واژه‌های ویژۀ ماهی و ماهیگیری در گویش گیلکی رودسر

دوره 7، شماره 7، 1396، صفحه 245-254

مجتبی میرمیران